Reflektion kring lärloop 3:1

lika 17 juniseptember 14

Genomför återigen en självskattning med hjälp av LIKA-verktyget och jämför med ditt tidigare resultat från 2014 i lärloop1.

Vad har förändrats?

Ledning: Skolan hade inga tydliga och utvärderingsbara mål för hur IT integreras i undervisningen. Diskussioner om hur IT kan användas som pedagogiskt verktyg var inte ett återkommande inslag på t.ex. APT, veckomöten och konferenser.

Användning: Lärarna använde inte en digital yta för samarbete kollegor emellan. Lärarna använde inte sociala medier för interaktion och utbyte i sitt arbete.

Infrastruktur: Skolan hade inte infrastrukturen för att hantera våra digitala önskemål.

Kompetens: Lärarna hade skiftande kunskap och trygghet i att använda och utforska olika digitala verktyg i lärsituationen för att på sätt hitta nya sätt för att träna olika förmågor.

Det är mycket som har utvecklats under detta året. Vi har skapat en förståelse kring hur vi kan och förväntas använda IT på ett nytt och annorlunda sätt. De vetenskapliga modeller vi har utgått ifrån SAMR och TPACK. Vi har utbildat kollegiehandledare i GAFE för att underlätta samarbetet för att använda en digital yta och skapa förutsättningar för återkoppling. Vi är med på sociala medier för att öka samarbetet och interaktionen med andra kollegor och enheter. Hela skolan har ett nätverk som är dimensionerat för våra önskemål. Vi bestämt oss för att inte ha datorvagnar utan tillgängliggöra tekniken med hjälp av egna Ipads eller Chrome books. Lärarna utformar lärande som tidigare inte var möjligt, men är också trygga med att välja bort digitala verktyg när de bara ersätter något som redan fungerar.

Vilka insikter har du nått?

Att implentera digitala lärmiljöer handlar för mig om tre saker, infrastruktur, prylar och pedagogik. Dessa tre saker är väldigt beroende av varandra. Är inte pedagogiken kopplade till de nya möjligheterna så kommer inget nytt lärande att ske. Är inte prylarna tillgängliga och tillförlitliga så slutar vi att använda dem. Kommer vi inte ut på nätet så bromsas allt upp.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Främja elevers lärande genom att peka ut riktning och erbjuda verktyg som leder dem rätt!

%d bloggare gillar detta: